top of page
AdobeStock_412455428.jpeg

Dane teleadresowe i RODO

Silni razem

Dane teleadresowe

Adres dostawy i pocztowy:
DR HESSE GMBH & CIE. KG
Specjalna fabryka technologii galwanicznej

Werningshofa 14
33719 Bielefeld
Telefon: +49 (0) 5 21 - 3 39 09-0
E-mail: info@drhesse.de


Partner osobiście odpowiedzialny (komplementariusz):
Osthushenrich GmbH, Bielefeld, Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Bielefeld, HR B 36150

Autoryzowani dyrektorzy zarządzający:
Saschy Matthiasa Meyera

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielefeld
Numer rejestru handlowego: HR A 8305
NIP Nr: DE 126934668

Ochrona danych / RODO

Ochrona danych / RODO
Ochrona danych
1. Ochrona danych w skrócie
Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.
Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce tej witryny.
Jak zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Może to być np. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Pozostałe dane zbierane są automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.
Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.
Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
W każdej chwili masz prawo otrzymać bezpłatnie informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.
Narzędzia analityczne i strony trzecie
Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku tak zwanych programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)
Hosting zewnętrzny
Niniejsza witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Może to być w. A. Należą do nich adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.
Host jest używany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nasz hosting będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków serwisowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.
Używamy następującego hosta:
Wix.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Namal Tel Awiw 40
Tel Awiw 6350671
Izrael
Zawarcie umowy o realizację zamówienia
Aby zapewnić przetwarzanie zgodne z ochroną danych, zawarliśmy z naszym dostawcą umowę o realizację zamówień.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
DR HESSE GMBH & CIE KG
Werningshofa 14
33719 Bielefeld
Telefon: 0521 33909-0
E-mail: info@drhesse.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania
O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeżeli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub odwołasz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); W tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu powyższych przyczyn.
Ustawowy inspektor ochrony danych
W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
EcoProtec GmbH
Ulica Pampeluna 19
33106 Paderborn
Telefon: 05251 877 888-303
E-mail: datenschutz@drhesse.de

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA
Na naszej stronie znajdują się między innymi narzędzia firm z USA. Kiedy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Pragniemy zaznaczyć, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, przy czym Ty jako osoba zainteresowana nie możesz podjąć kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celach nadzoru. Nie mamy wpływu na te czynności związane z przetwarzaniem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.
Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)
JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE JEST NA ART. 6 ABS. 1 LITR. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE REGULAMIN. OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU Sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że uda nam się wykazać złożone przyczyny przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami LUB PRZETWARZANIE MA NA CELU TWIERDZENIE, DOKONANIE LUB OŚWIADCZENIE IDENTYFIKACJA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (Sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).
JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WSTRZYMAĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W ZAKRESIE JEST ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU Sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celu reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W tym celu lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami w każdej chwili skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Ciasteczka
Nasze strony internetowe korzystają z tzw. „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub na stałe (pliki cookie trwałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do czasu, aż je sam usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

W niektórych przypadkach, gdy wchodzisz na naszą stronę, na Twoim urządzeniu mogą być także przechowywane pliki cookies podmiotów zewnętrznych (pliki cookies podmiotów zewnętrznych). Umożliwiają nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookies pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby działać (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.
Używane są pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (pliki cookies niezbędne) lub zapewnienia wybranych przez Ciebie funkcji (funkcjonalne pliki cookies, np. funkcja koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies służące do pomiaru oglądalności stron internetowych). na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie podana inna podstawa prawna. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu świadczenia usług w sposób technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookies, odpowiednie pliki cookies będą przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.
Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy Cię o zgodę.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 Typ i wersja przeglądarki
 używany system operacyjny
 Adres URL strony odsyłającej
 Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 Czas żądania serwera

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionej błędów prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy
Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.
Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ), jeśli o to zapytano.
Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.
Zapytania e-mailem, telefonicznie lub faksem
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.
Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ), jeśli o to zapytano.
Dane, które przesyłasz do nas w ramach prośby o kontakt, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe
Wtyczka LinkedIn
Niniejsza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona tej witryny zawierająca funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedziłeś tę stronę internetową ze swoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” na LinkedIn i zalogujesz się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn będzie mógł przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.
Korzystanie z wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w osiągnięciu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklama
etracker
Ta strona korzysta z usługi analizy etracker. Dostawcą jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.
Z danych znajdujących się pod pseudonimem można tworzyć profile użytkowania. W tym celu etracker wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika (np. pliki cookies czy odciski palców urządzenia). Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających tę stronę internetową bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim.
Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

7. Wtyczki i narzędzia
Youtube
Na tej stronie znajdują się filmy wideo z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, z którą zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu lub wykorzystywać porównywalne technologie do rozpoznawania (np. pobieranie odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te to m.in. wykorzystywane do zbierania statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.
Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.
Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Adobe
Niniejsza witryna korzysta z czcionek internetowych firmy Adobe w celu jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).
Kiedy uzyskujesz dostęp do tej witryny, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio od Adobe, aby poprawnie wyświetlić je na Twoim urządzeniu. Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu firma Adobe wie, że dostęp do tej witryny odbywał się za pośrednictwem Twojego adresu IP. Według firmy Adobe po udostępnieniu czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.
Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Dalsze informacje na temat Adobe Fonts można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Politykę prywatności Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

mapy Google
Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online oraz ułatwienie odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA
Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę w oparciu o różne cechy. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na witrynę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas przebywania osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane w trakcie analizy przekazywane są do Google.
Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzanej analizie.
Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami, automatycznym szpiegostwem i SPAMEM. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google i Warunkach korzystania z usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com /terms?hl=de .

8. Dostawcy handlu elektronicznego i płatności
Przetwarzanie danych (danych klientów i umów)
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentarzowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (dane użytkowania) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczenia się za nią.
Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Korzystanie z Wix.com
Korzystamy z usług dostawcy strony głównej Wix.com Ltd., Namal 40, 6350671 Tel Awiw, Izrael. Zwana dalej „wix.com”. Siedziba w Europie: Wix.com Luxembourg S.a.r.l., 5 Rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luksemburg. Zapytania dotyczące ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych możesz także wysyłać na adres e-mail: Privacy@wix.com. Jesteśmy zatem użytkownikami Wix.com. Jeśli korzystasz z naszej strony głównej, jesteś „użytkownikiem użytkownika” w rozumieniu Wix.com. Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze informacje z polityki prywatności Wix.com. Pełną wersję można znaleźć na stronie https://de.wix.com/about/privacy

Jakie dane gromadzi Wix.com?
Wix.com gromadzi dwa rodzaje informacji: dane osobowe (które mogą zostać wykorzystane do jednoznacznej identyfikacji danej osoby) i dane nieosobowe (które nie umożliwiają identyfikacji).
Wix.com gromadzi takie informacje o naszych użytkownikach i odwiedzających, użytkownikach użytkowników i innych osobach, które nam je przekazują.
Wix.com może również gromadzić, wyłącznie dla i w interesie naszych użytkowników, podobne dane dotyczące osób odwiedzających i użytkowników witryn lub usług naszych użytkowników („Użytkownicy Użytkowników”)

Dlaczego Wix.com gromadzi takie dane?
Wix.com gromadzi i wykorzystuje informacje, aby świadczyć nasze usługi oraz czynić je lepszymi i bezpieczniejszymi, a także aby kontaktować się z naszymi gośćmi, użytkownikami i kandydatami do pracy oraz aby zachować zgodność z wymogami prawnymi Wix.com.
Przechowywanie danych poza UE/EOG
Wix.com może przechowywać dane osób odwiedzających witrynę w różnych lokalizacjach. Na przykład dane osobowe odwiedzających mogą być przechowywane w centrach danych w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Korei Południowej, Tajwanie lub Izraelu. Możemy korzystać z innych jurysdykcji w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia naszych usług i/lub wymaganym przez prawo. Wix jest firmą globalną, która szanuje prawa jurysdykcji na terytoriach, na których działa. Przetwarzanie danych użytkownika serwisu może odbywać się na terytorium Unii Europejskiej, Izraela lub państwa trzeciego, terytorium lub jednego lub większej liczby określonych sektorów na terenie tego państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska zdecydowała się zapewnić odpowiedni stopień ochrony (przeniesienie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony).
Ważne: Każdy transfer do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej, który zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony, zostanie zrealizowany zgodnie ze Standardowymi Klauzulami Umownymi (2010/87/UE).

Dane osób odwiedzających stronę internetową (użytkownicy użytkowników)
Wix.com może gromadzić i przetwarzać dane o użytkownikach operatorów witryn. Wix.com robi to wyłącznie w imieniu i na polecenie operatorów witryn. Operatorzy serwisów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dane swoich użytkowników, w tym za ich legalność, bezpieczeństwo i integralność. Wix.com nie ma bezpośredniego związku z osobami odwiedzającymi witrynę.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim
Wix.com może udostępniać informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę różnym stronom trzecim, w tym określonym usługodawcom, organom ścigania i twórcom aplikacji. Dane mogą być przekazywane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką (https://de.wix.com/about/privacy).

Zgoda na pliki cookie za pośrednictwem Wix.com
Ta strona korzysta z technologii zgody na pliki cookie Wix.com, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na używanie określonych technologii i dokumentować to zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Wix.com Ltd., Namal 40, 6350671 Tel Aviv, Izrael. Zwana dalej „wix.com”. Siedziba w Europie: Wix.com Luxembourg S.a.r.l., 5 Rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luksemburg. Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, do wix.com przekazywane są następujące dane osobowe:

 Twoja zgoda(-y) lub wycofanie Twojej(-ych) zgody(-y)
 Twój adres IP
 Informacje o Twojej przeglądarce
 Informacje o Twoim urządzeniu
 Czas Twojej wizyty na stronie

Ponadto wix.com przechowuje plik cookie w Twojej przeglądarce, aby móc przypisać Ci udzieloną zgodę lub ją odwołać. Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie wix.com lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.
wix.com służy do uzyskiwania wymaganej prawnie zgody na korzystanie z niektórych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

Umowa o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę na realizację zamówień z wix.com. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ​​wix.com przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

bottom of page